Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Flexi-jobs in horeca: handig om je personeelstekort te counteren

Flexijobs zijn een gemakkelijke en flexibele win-winoplossing voor het personeelstekort in je horecazaak. We vertellen je er graag meer over!

 

Een flexi-wat?

Om de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren tegen te gaan, heeft de Vlaamse overheid het systeem van flexi-jobs gecreëerd. Een flexi-job laat een werknemer toe om een bijkomende job te doen tegen voorwaarden die voor hem én de werkgever financieel bijzonder interessant zijn.

 

Gunstig voor de werkgever

Als werkgever betaal je voor elke medewerker die je via een flexi-job tewerkstelt, alleen 25 procent patronale bijdrage. In het systeem van flexi-jobs zijn socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing niet van toepassing. Die hoef je dus niet te betalen!

 

Interessant voor de werknemer

Het voordeel van een flexi-job voor een medewerker? Die hoeft geen bedrijfsvoorheffing of werknemersbijdragen te betalen en strijkt het bedrag dat hij bruto verdient dus netto op.

Neem je een flexi-jobwerknemer aan? Dan moet je hem minimaal 9 euro per uur betalen. Daarbovenop komt het flexi-jobvakantiegeld van 0,69 euro per uur.

 

Niet voor iedereen

Wil je iemand via een flexi-job inschakelen in je horecazaak? Hou er dan rekening mee dat die persoon aan drie voorwaarden moet voldoen:

 

 1. Hij of zij moet mimimaal 80 procent van een voltijdse prestatie geleverd hebben in het referentiekwartaal. Dat is het kwartaal waarin de tewerkstelling via een flexi-job begint, min drie kwartalen (bijvoorbeeld het eerste kwartaal van het jaar als iemand in het vierde kwartaal met een flexi-job aan de slag wil gaan).
 1. Hij of zij mag in het tewerkstellingskwartaal geen andere arbeidsovereenkomst van meer dan 80 procent bij jou hebben.
 1. Hij of zij mag bij jou niet in een opzeggingstermijn zitten.

Let op! Soms telt voor leerkrachten de zomervakantie niet mee als een gewerkt kwartaal. Hou daar rekening mee voor de bepaling van het referentiekwartaal als je een leerkracht via een flexi-job wilt tewerkstellen.

 

Een flexi-jobmedewerker in de horeca aanwerven in 5 stappen

 Om een flexi-jobmedewerker tewerk te stellen in je horecazaak moet je deze vijf stappen doorlopen:

 

 1. Stel een schriftelijke raamovereenkomst op

Met een schriftelijke raamovereenkomst schep je het kader waarin de flexi-job wordt uitgeoefend. Een raamovereenkomst omvat:

 • de identiteit van de partijen
 • een beknopte beschrijving van de job
 • het loon
 • de manier waarop je de flexi-jobarbeidsovereenkomst (zie punt 2) opstelt en overmaakt aan de flexi-jobmedewerker (mondeling of schriftelijk) én de termijn waarin je dat doet
 • een opsomming van de voorwaarden waaraan de flexi-jobmedewerker moet voldoen

 

 1. Stel een flexi-arbeidsovereenkomst op

In een flexi-arbeidsovereenkomst neem je het loon, de duur van de overeenkomst, de omvang van de tewerkstelling (voltijds of deeltijds) en een beschrijving van het takenpakket op.

 

 1. Vraag een RSZ-nummer aan

Is de flexi-jobmedewerker je eerste medewerker? Dan moet je een RSZ-nummer aanvragen via de werkgeversidentificatiedienst Wide.

 

 1. Registreer je op het portaal van de sociale zekerheid

Zonder registratie kun je de beveiligde onlinediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet gebruiken.

 

 1. Doe een Dimona-aangifte

Vóór de flexi-jobmedewerker zijn eerste prestaties levert, moet je een Dimona-aangifte doen. Daarmee meld je aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wat de momenten van indienst- en uitdiensttreding van de flexi-jobmedewerker zijn.

 

Let op! Doe je een dagregistratie via Dimona en doe je geen registratie van je kassasysteem via Blackbox? Dan heb je als de prestatie geleverd is maar acht uur tijd om wijzigingen in de gepresteerde uren aan te brengen.

Let op! Doet je sociaal secretariaat je Dimona-aangiften? Spreek dan goed af wie de aanwezigheidsregistraties doet. Want die gebeuren niet automatisch! Zelfs als je sociaal secretariaat je Dimona-aangiften doet, draag jij nog altijd de eindverantwoordelijkheid voor je aangiften.

Wil je een flexi-jobmedewerker tewerkstellen in jouw horecazaak zonder je zorgen te maken over de administratie? Dan staan wij voor je klaar om alle administratie voor jou te regelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

<< Ontdek al onze diensten >>

<< Lees wat onze klanten over ons vertellen >>