Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Hoe lang moet ik documenten bewaren?

Loonfiches en pensioen

U bent wettelijk niet verplicht uw maandelijkse loonbriefjes langer dan 10 jaar bij te houden.

Het wordt wel ten zeerste aanbevolen de volgende documenten tot uw pensioen te bewaren:

 • jaarlijkse loonfiches
 • het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst (FPD) met uw loongegevens voor de pensioenberekening.

Fiscale documenten

U moet een kopie van de belastingaangifte minstens 7 jaar lang bijhouden (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de belastbare periode). Die documenten moet u bijhouden voor een eventuele controle op de personenbelasting(externe website), vennootschapsbelasting(externe website) of btw(externe website).

Bepaalde documenten kunnen dienen als bewijsstuk bij uw aangifte, bijvoorbeeld:

 • loonfiches
 • boekhouding
 • facturen
 • attesten
 • bankdocumenten.

U moet een kopie van die documenten ook minstens 7 jaar bijhouden voor eventuele controle, ook al is de hieronder vermelde bewaartermijn korter. Sommige bewijsstukken moet u langer bijhouden (bv. loonfiches).

Facturen, kredieten en erelonen

Facturen houdt u best bij als bewijs

 • dat u een bepaald product of dienst hebt betaald
 • dat iemand u nog geld schuldig is.

Als algemeen principe geldt dat u, zodra de verjaringstermijn verstreken is, het document niet meer kunt gebruiken om uw gelijk te bewijzen.

De Federale overheidsdienst Economie raadt u wel aan om al uw facturen hoe dan ook gedurende 10 jaar te bewaren.

Hieronder vindt u een overzicht van de bewaartermijnen voor facturen. Bepaalde perioden zijn bepaald op basis van gebruiken en gewoonten. Andere zijn bij wet vastgelegd.

1 maand

 • kastickets (kleine bedragen):
  • Omruiling of terugbetaling wordt alleen aanvaard als u beschikt over het ticket, en dit binnen de 14 dagen na aankoop (buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties).
  • Vergeet niet dat kastickets vaak het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen.

6 maanden

 • restaurant- en hotelrekening.

1 jaar

 • transportfacturen
 • deurwaarderskosten

2 jaar

 • aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van elektrische toestellen, meubels. De wettelijke garantietermijn bedraagt namelijk minimaal 2 jaar.
 • facturen en bewijs van betaling voor nutsvoorzieningen. Het gaat vooral over de facturen van gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie.
 • medische kosten (betalingsbewijzen).

5 jaar

 • erelonen van advocaten, facturen en honoraria van notaris.
 • bankdocumenten
 • kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten
 • huur (contracten en betalingen)

10 jaar

 • facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten (bouwen en verbouwen)

Persoonlijke en familiale documenten

De volgende documenten moet u levenslang bewaren:

 • globaal medisch dossier
  • gezondheids- en inentingsboekje
  • bloedgroep
  • uitslagen van analyses en onderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • ziekenfondsboekje
 • diploma’s en professionele titels
 • geboorte-, adoptie- of erkenningsakten
 • documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis
 • notariële akten
 • schenkingsakten
 • testamenten, documenten met betrekking tot de nalatenschap.

Ook de contracten voor verzekeringen voor aansprakelijkheid voor auto en werk moet u levenslangbewaren. Andere verzekeringsdocumenten houdt u best 10 jaar lang bij.

Hieronder vindt u een overzicht van de bewaartermijnen voor andere persoonlijke en familiale documenten:

 • 2 jaar:
  • gezinsuitkeringen
  • afhoudingen voor sociale zekerheid
 • 5 jaar:
  • werkloosheidsuitkeringen
  • betalingsbewijzen voor alimentatiegeld