Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Je rechten en plichten als zelfstandige

Als gedreven ondernemer geniet je van de vrijheid om je doelen op jouw manier te bereiken. Dat betekent helaas niet dat je zomaar kunt doen en laten wat je wilt. Want als zelfstandige heb je ook sociale rechten en plichten.

 

Vier belangrijke verplichtingen als zelfstandige

Er zijn behoorlijk wat sociale verplichtingen voor zelfstandigen. Eagle Wings helpt je graag om daaraan te voldoen. Om je op weg te helpen, lijsten we vier belangrijke sociale verplichtingen voor zelfstandigen voor je op.

 

 1. Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Vóór je start met je zelfstandige activiteit moet jij je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Zo zijn je sociale rechten, zoals kinderbijslag en pensioen, verzekerd. Doe je dat niet? Dan heb je geen rechten en riskeer je een administratieve boete.

 

 1. Je moet je aansluiten bij een ziekenfonds

Op het moment dat je lid wordt van een sociaal verzekeringsfonds, moet jij je ook aansluiten bij een ziekenfonds. Dat hoor je dus ook te doen vóór je als zelfstandige start.

 

 1. Je moet sociale bijdragen betalen

Voor wat hoort wat. Als zelfstandige moet je ook bijdragen aan ons socialezekerheidsstelsel. Je bijdrage is een percentage van je netto-inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage. Je sociaal verzekeringsfonds – waaraan je elk kwartaal je bijdrage betaalt – baseert zich voor de berekening van je bijdrage op je inkomen van drie jaar geleden. Dat doen ze omdat je inkomen van het bijdragejaar nog niet bekend is. Je krijgt later – als je inkomen van het bijdragejaar bekend is – een afrekening. Dan moet je bijbetalen of krijg je geld terug.

Let op! Als beginnende zelfstandige betaal je de eerste drie jaar een voorlopige wettelijk vastgelegde bijdrage, omdat je drie jaar geleden nog geen inkomen als zelfstandige had. Wees je er dus van bewust dat je na drie jaar een herziening in de bus krijgt.

Een tip? Wacht niet tot het derde jaar om contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds om je bijdrage te laten aanpassen. Zo vermijd je onaangename financiële verrassingen.

 

 1. Je moet elke nieuwe werk- of gezinssituatie melden

Je bent verplicht om elke wijziging in je werk- of privésituatie te melden aan je sociaal verzekeringsfonds. Ga je van zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep? Komt er een kindje bij? Of ga je scheiden? Dan moet je je sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte brengen.

 

Ook heel wat rechten als zelfstandige

De overheid heeft de afgelopen jaren inspanningen geleverd om de ongelijkheid tussen het statuut van werknemers en zelfstandigen wat minder groot te maken. Een beknopt overzicht:

 

 1. Verzekering voor geneeskundige verzorging

Voldoe je aan je sociale verplichtingen? Dan ben jij – en eventueel je gezinsleden – gedekt door de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dat betekent dat je (beperkt) verzekerd bent voor kleine risico’s, zoals een bezoek aan de huisarts of kinesitherapie, én grote risico’s, zoals een ziekenhuisopname.

 

 1. Uitkeringsverzekering

Raak je als zelfstandige arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsvergoeding als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

 1. Moederschapsuitkering, moederschapsverlof, vaderschapsverlof

Zelfstandige vrouwen die moeder worden, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een moederschapsuitkering en moederschapsverlof. En sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige mannen die vader worden recht op vaderschaps- of geboorteverlof als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

 1. Kinderbijslag

Als zelfstandige ondernemer heb je ook recht op kinderbijslag. Het kindergeld dat je krijgt, is even hoog als dat van ouders die werken als werknemer of ambtenaar.

 

 1. Adoptieverlof

Breid je je gezin uit door een minderjarig kind te adopteren? Dan heb je recht op een vergoede rustperiode op voorwaarde dat je in die periode geen enkele activiteit als zelfstandige uitoefent.

 

 1. Mantelzorg

Onderbreek je je zelfstandige activiteit om aan mantelzorg te doen? Dan kun je daar een vergoeding voor krijgen. Ook nu weer zijn er voorwaarden.

 

 1. Faillissementsverzekering

Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan geniet je als zelfstandige ondernemer ook het overbruggingsrecht. Dat is een uitkering die je krijgt als je om economische redenen failliet gaat.

 

 1. Pensioen

Heb je je hele professionele carrière trouw je sociale bijdragen betaald? Dan heb je recht op een zelfstandigenpensioen als je je pensioenleeftijd bereikt hebt.

Meer informatie en alle voorwaarden vind je in de brochure van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

 

Wil je zeker zijn dat je aan alle sociale verplichtingen voldaan hebt? Vertrouw dan op de administratieve expertise en ervaring van Eagle Wings. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

<< Ontdek al onze diensten >>

<< Lees wat onze klanten over ons vertellen >>