Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Overzicht aftrekbare beroepskosten zelfstandigen

Wat zijn beroepskosten?

Een ticket of factuur op naam van de onderneming, om in de onderneming zelf te gebruiken. Met als bedoeling winst te maken of te behouden en het moet betaald worden door de onderneming in hetzelfde boekjaar.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen volledig aftrekbare beroepskosten en kosten die maar gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

Hieronder vind je een interessante opsomming van diverse beroepskosten.

Aftrekbare beroepskosten

Kosten die je 100% (volledig) gebruikt voor uw onderneming.

 • Aankoop diensten (vb. factuur boekhouder, herstelling machine);
 • Aankoop diverse goederen (vb. pennen, postzegels);
 • Aankoopkosten gronden en terreinen;
 • Aankoop handelsgoederen (vb. haarproducten bij een kapper);
 • Afschrijvingskosten investeringen (vb. een machine: geschat gebruik is 5 jaar, dan schrijft u iedere jaar 1/5 van het aankoopbedrag af. Dit bedrag neemt u als kost);
 • Belastingen onroerende voorheffing;
 • Bijdragen en lidgelden van beroepsverenigingen;
 • Cadeaus uitdelen tijdens buitenlandse zakenreis;
 • Cadeaucheques van 50 euro;
 • Daguitstappen personeel;
 • Geschenken personeel maximaal 35 euro per persoon en per jaar. Eervolle vermelding maximaal 105 euro per persoon en per jaar. Huwelijken personeel: maximaal 200 euro;
 • Geschenk van meer dan 125 euro/jaar gegeven aan professionele klanten zoals vennootschappen of vrije beroepen;
 • Gratis drank en eten aan personeel, ook als personeel in opdracht werkt buiten de onderneming;
 • Huur en leasingkosten (behalve voor personenwagens);
 • Feest personeel 1x per jaar;
 • Financieringskosten;
 • Kosten kantoor of professioneel gebruikte ruimte;
 • Maaltijdcheques (vrijgesteld van RSZ en Sociale bijdrage);
 • Parking klanten en leveranciers;
 • Proportionele boeten zoals parkeerretributies en schadevergoeding beroepsfout;
 • Publiciteitskosten en demonstratiekosten;
 • Opleidingskosten i.v.m. onderneming;
 • Telecomkosten (gsm, smartphone, telefoon en internet);
 • Sociale bijdragen: totaal van ieder kwartaal;
 • Versieringen en bloemen voor bedrijfslokalen;
 • Verzekeringen: VAPZ, gewaarborgd inkomen en beroepsrisico’s.

Gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten

Kosten die maar voor een gedeelte aanvaard worden door de fiscus. Het gedeelte dat niet aanvaard wordt, noemt men ook verworpen uitgaven.

 • Autokosten bij Personenwagen 75% aftrekbaar;
 • Onthaal- en receptiekosten 50% aftrekbaar;
 • Relatiegeschenken 50% aftrekbaar;
 • Restaurantkosten 69% aftrekbaar.

Niet-aftrekbare beroepskosten

 • Niet-proportionele boeten zoals fiscale, gerechtelijke en verkeersboetes;
 • Sociale voordelen.

Bron : www.sandrinasfinanceassistance.be – update 19/03/2018