Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Registratie als aannemer niet meer nodig voor 6% btw

Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw- of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn. Deze voorwaarde wordt geschrapt naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ook om van de belastingvermindering te genieten voor bepaalde energiebesparende investeringen is het niet langer vereist dat de aannemer in België geregistreerd is. (…)

Om van het verlaagd tarief te genieten, moeten bepaalde voorwaarden vervuld worden. Eén van die voorwaarden heeft betrekking op de aannemer die de werken uitvoert. Deze moet in België geregistreerd zijn als zelfstandig aannemer. Hiervoor moet hij  een specifiek registratienummer voor aannemers aanvragen.

Die voorwaarde wordt nu geschrapt. Recent heeft de regering daarover een akkoord bereikt. (…)

U kan uw geplande verbouwingswerken of bouw van een nieuwe privéwoning dus ook door een aannemer laten uitvoeren die niet in België geregistreerd is en nog steeds van de 6% btw genieten.

Let wel, er moeten ook nog steeds andere voorwaarden voldaan zijn om van de vermindering te genieten.

Voor het volledige artikel verwijzen wij graag naar onze bron.