Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS DIE SCHADE LIJDEN DOOR DE CORONACRISIS

Het coronavirus raakt in Vlaanderen steeds meer verspreid. Door de strenge maatregelen die genomen zijn, is er voor veel bedrijven een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, zijn er steunmaatregelen uitgewerkt om deze moeilijke periode door te komen.

 

Corona-hinderpremie

Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. Als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten, kunnen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro. Als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

 

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend.
De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.
Voor het aanvragen van uitstel van betaling moet contact worden opgenomen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

 

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die door de overheid verplicht worden te sluiten, kunnen een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA. Ook bedrijven die toch nog beperkte diensten kunnen aanleveren (zoals traiteurdiensten) komen hiervoor in aanmerking.

Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen … (bijvoorbeeld bedrijven uit de toeristische sector) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge de coronacrisis kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

 

Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

 

Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo’n afbetalingsplan is mogelijk voor:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

 

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

 

Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

 

Steunmaatregelen voor de toeristische sector

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen.

 

Ben je onzeker i.v.m. de administratieve procedures om de steunmaatregelen aan te vragen? Vertrouw dan op de administratieve expertise en ervaring van Eagle Wings. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

<< Ontdek al onze diensten >>

<< Lees wat onze klanten over ons vertellen >>

Bron : www.vlaanderen.be